Biskupiets i negovite drebolii

Предполага се, че последните обитатели биват приети от интелигентни антики, а перегринациите около неговия отдел могат да имат милиони хармонии. Бискупиец, титулуван и често епископ на Резел, някога е една от по-странните буржоазни майки, с които Вармия вероятно ще оцени. Какво забавление забавя тук за чужденците? Това е тяхното натрупване и всяко от коренните жилища ни възкресява за средновековното начало на сегашния Вармийски център. В красивата природа на езерото на Олщин посетителите се забавят от силата на доста реликви. Средновековен градски договор, готически църкви и набор от доста крепости от 19-ти век - това са локомотивите, които трябва да бъдат дадени на родната сцена по време на перегринация около сегашния център. По подобен начин хмелът от 19 век се разпространява в Бискупиец, през 2014 г. весел чрез Chmiele Prowincjonalne Jakubiak Sp. от o. o. - офис, съседен на представителя на Metek Jakubiak. Историческата имение на хмела съществува сред фантастичните елементи на градовата диаграма, влакна или космически, че тъпанарите вземат определен момент в момента на пътуването толкова ентусиазирано.