Divi sgradi niemcza

В минимална Силезия не е важно да се оплакваме от просрочията на уважавани анахронизми. В тяхната общност голямо поле се вълнува от именията. Едно от настоящето, което в хода на знаменитото управление на окръзите Вроцлав трябва да се отдаде на непозната поръчка, е сградата в Ниемца. Какво трябва да знае човек за неговия елемент? Тази сграда е щателна жилищна къща от 13-ти век, чието настроение се определя, наред с други критични размени от 16 и 19 век. Здравословното изстрелване на антика е неговото остатъчно опазване, завършено през 90-те години. благодарение на него офисната сграда с двойно крило е представена грандиозно, има по-голямо насърчение, което глобутротерите, гледащи в Niemcza, са подчинени на местния час. За съжаление замъчната църква, която беше популяризирана от Св. Ядвига - бебето на Хенри Брадатият, страхотно сред другите като основателя на много пагоди в сегашния център. След замъка на параклиса държах само скица на мазе. Офисната сграда в Niemcza заслужава да бъде правилна с мотива на родно древно число. Който познае неговите превратности, съвременен в въображаема помощ, ще включва лична ерудиция по темата за Низинна Силезия плюс неговото приключение.