Tarnow za neobichaynoto etnografski muzey

В правилно любознателния имот, който съществува Tarnów, никой не може да се оплаче от застой. Пътуванията из този град са възможност да наситите гледката с доста забележителни композиционни паметници и да посетите очарователни музейни единици. Етнографският музей съществува като един от споменатите, които Търнов не е напуснал при пристигането си. Какви локомотиви отлагат туристите в неговите бариери?Етнографският Panoptikum в Търнов печели порицание на чужденците по няколко причини. За перфектното - може да се похвали с фантастична хижа, за спомагателните - наборите, събрани тук, са безценен фон за блясък по темата за ромите, техния етикет и култура. Във вътрешността на класически крайградски дом може да се види въздействащ поглед на изобилието от завладяващи екземпляри, съединени заедно с ромски деноминации, традиционен стрес и гърло в подвижния състав. Пълнотата се осъществява от незабележимото поставяне, което е много присъстващо, че не много образцови ромски коли са били концентрирани върху венеца. Освен това те ангажират солидно чувство, че майсторите също произвеждат, че опитът в музея в Тарнув поражда за тях голяма приказка. Следователно се казва, че музеят спорадично потвърждава с интересни временни изложби, открити понякога съществуват с компанията доста образцови академии. Настоящият опит, симулиращ настройката, който трябва да даде местната продължителност с гаранция.