Valbzhih useshhaniya zam k t chetrits

В последния град на Долна Силезия за отпадъците на дреболии не се оплакваха от оплакване. Wałbrzych е актуална не лоша посока на пътуването, особено за настоящите, които са изненадани от реликви с дълготрайна форма. Drinkom сред по-хладните сгради, които си струва да разгледаме, е плъзгачът Чецетриц - предишни кастелани на центъра. Ами материалът на съвременния анахронизъм?Поставен на фронтовете на 17-ти век, той съществува първо като важен образец от хуманистичната мрежа. През XIX век оцелява значително удължено. Днес в своите бариери се прегръща Кралската група за по-ярки имена Ангелус Силезий. В близост до сегашните структури би било необходимо да се хвърли проницателност върху такива обекти, като имот от последната на осемнадесетата, конюшнята и къща за карета. Фантастично се характеризира с квадрат над съществуващото място за почивка.Тази сграда очевидно заслужава да бъде порицана и публиката в нейната област може да се прояви като привлекателен обект в скица на всякаква злоба след Wałbrzych. Тук е богато да си спомним за далечните монарси на имението, а в същото време - да се отпуснете на сензационна територия и да изпиете хоризонта на тази специфична, особено интересна древност.