Zhelyazna metalurgiya

https://valgo-m.eu/bg/Buniduo Gel Comfort - Най-ефективният халукс консилер, който работи невидимо!

Понастоящем металургията е поле, което създава не само процеси за пластично формоване и леене, но също така пренася изследването на групите в макромерности. В последната посока обикновено се получават експерименти с металографски микроскопи.

Микроскопията е част, появила се преди няколкостотин години. Но само в зависимост от новите видове микроскопи започнаха да се използват в металургията. В днешно време те са необходими при работа с инженерни материали. Именно в тази област са изключително разпространени металографските микроскопи, които се използват, наред с други, за изследване на метални образци или техните пробиви. Това е последната техника за изобразяване, която се извършва върху непрозрачни проби. Металографските микроскопи включват електронни микроскопи, които позволяват анализ на структурата на атомно ниво, и леки микроскопи, представящи по-малко увеличение. Наблюденията, извършени с помощта на тези устройства, са изключително важни, защото благодарение на това в статията можем да намерим друг начин на микропукнатини, т.е. тяхното започване. Възможно е да се изчисли фазовият дял и да се определят точните фази. Благодарение на това ние също сме в състояние да определим количеството и вида на включванията и в допълнение много други важни фактори от проблема с металургията. Например, често микроскопичните наблюдения на новосъздаден материал позволяват точно наблюдение на структурата на материала, така че в перспектива да предотвратим много нежелани повреди.

Използването на металографски микроскопи е много важно, защото благодарение на него лесно можем да открием дефекти на материали. Винаги имайте предвид, че работата с този вид мебели е опасна. Само квалифицирани лица трябва да извършват тестове върху него.